Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

3
VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/11)
4
VAO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 (AO d.d. 04/11)
5
VSO over onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang (33977, nr. 7)
6
VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages (31497, nr. 180)
7
Opnieuw aan te houden moties

8
Het lid Bashir: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over enorme verwarring bij automobilisten over de maximumsnelheid op de A2, ingezonden 21 augustus 2015

10
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verzwegen misstanden bij Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en de handelswijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

11
Het lid Van Gerven: debat met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Bedrijfslobby dicteert beleid duurzaamheid’