Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over de moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen)

De vergadering is geweest

17 september 2015
22:55 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data