Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

5
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

6
VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding (AO d.d. 02/09)
7
VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)
8
VAO Autobrief 2 (AO d.d. 03/09)
9
AFVOEREN: Dertigledendebat over het sluiten van politieposten
11
Het lid Keijzer: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Wonen en Rijksdienst over de uitzending ‘De Spaghetticode’ inzake de angstcultuur en belangverstrengeling bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (Zembla, 2 september 2015)

12
Het lid Van Tongeren: Verzoek om het debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen spoedig in te plannen, voorafgegaan door een brief

14
Het lid Siderius: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat scholen massaal de zorgplicht negeren (Telegraaf, 3 september 2015)

18
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toename van wachtlijsten door budgetplafonds ziekenhuizen en het feit dat patiënten bij de ene verzekeraar sneller wordt geholpen dan bij de andere (Nrc.nl, 3 september 2015)