Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

2 juli 2015
15:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Het lid Oskam: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Nationale Politie twee keer zo duur’

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Toorenburg: ondervoorzitter commissie VWS, vooraankondiging VAO Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen (AO d.d. 02/07, 15.30-18.30 uur)

 8. 8

  Het lid Thieme: vooraankondiging VAO Energie en SD+ (AO d.d. 02/07, 14.00-17.00 uur)

 9. 9

  VAO Bekostiging wijkverpleging 2016/Inkoop thuiszorg (AO d.d. 01/07)

 10. 10

  VAO Voortgang trekkingsrecht PGB (AO d.d. 01/07)

 11. 11

  VAO Cao-onderhandelingen rijksoverheid (AO d.d. 01/07)

 12. 12

  VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 02/07)

 13. 13

  VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 01/07)

 14. 14

  VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten (AO d.d. 24/06)

 15. 15

  AFVOEREN: VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 29/04)

 16. 16

  AFVOEREN: VSO uitvoering moties en amendement Harbers/Koolmees (34 000-VIII, nr. 96)

 17. 17

  AFVOEREN: VSO over het onderzoek Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs’ (27923, nr. 205)

 18. 18

  AFVOEREN: VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (32764, nr. 12)

 19. 19

  AFVOEREN: VAO Burundi (AO d.d. 25/06)

 20. 20

  Correctie bij stemming over motie van het lid Tony Van Dijck 31789, nr. 66

 21. 21

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake bed, bad en brood