Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het volgende debat van de lijst af te voeren: het dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland

 6. 6

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het volgende debat van de lijst af te voeren: het dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif

 7. 7

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het volgende debat van de lijst af te voeren: het dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  VSO over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 000 VIII, nr. 96)

 10. 10

  VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06)

 11. 11

  VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 04/06)

 12. 12

  VAO Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk (AO d.d. 04/06)

 13. 13

  VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 04/06)

 14. 14

  VAO Venezuela (AO d.d. 04/06)

 15. 15

  VAO Luchtvaart (AO d.d. 04/06)

 16. 16

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Tongeren: vooraankondiging ‘VSO Milieuraad d.d. 15 juni 2015 ‘, inclusief stemmingen

 18. 18

  Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over het stilleggen van de oliewinning in Schonenbeek vanwege lekkages

  Loading data
 19. 19

  Het lid Siderius: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afschaffen van de kinderopvangtoeslag per 2018

 20. 20

  Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport ‘Veilig omgaan met elkaars gegevens’ van de Inspectie SZW

 21. 21

  Het lid Kooiman: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gemeentelijke plannen om wietteelt te reguleren en andere vragen ten aanzien van het Nederlands drugsbeleid, ingezonden 4 juni 2015 te ontvangen vóór het dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden

  Loading data
 22. 22

  Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bestanden verkeerd koppelde waardoor er nieuwe problemen met het pbg zijn

  Loading data
 23. 23

  Het lid Klaver: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening

  Loading data