Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VSO over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij het VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over chroomverf bij Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wet hergebruik van overheidsinformatie

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Reclassering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) (COM (2015) 177)

  Loading data