Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over de integriteit bij woningcorporaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over het middel RoundUp en over bijengif

  Loading data

  Loading data