Plenair debat

Wet natuurbescherming (33 348) (plenaire afronding in 1 termijn)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet natuurbescherming
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat