Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging:

  Loading data
 7. 7

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VSO over de stand van zaken centrale Wft-examinering (32 545, nr. 26)

 9. 9

  VSO over uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (31 288, nr. 433)

 10. 10

  VSO over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs (31 488, nr. 437)

 11. 11

  VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen (31 524, nr. 243)

 12. 12

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het VAO Kiesrechtaangelegenheden van de agenda af te voeren

 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen’

 16. 16

  Het lid Knops: brief van de minister van Defensie over het bericht ‘Defensie bevriest IT-systeem dat 433 miljoen euro kostte’

  Loading data
 17. 17

  Het lid Hachchi: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Dodelijk gif in vliegtuig’

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Meenen: verzoek het dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs om te zetten naar een debat

 19. 19

  Het lid Pieter Heerma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over honderden bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

  Loading data
 20. 20

  Het lid Pechtold: verzoek het debat over de uitkomsten van de ingelaste Europese Top over bootvluchtelingen uit te breiden met de Europese agenda voor migratie en de spreektijden daarop aan te passen, voorafgegaan door een brief van de minister-president

  Loading data
 21. 21

  Het lid Pechtold: brief van de minister-president over uitspraken inzake de deal met Cees H.

  Loading data
 22. 22

  Het lid Verhoeven: brief van de minister-president en de minister van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat de voor majesteitsschennis vervolgde activist per ongeluk opnieuw een boetevoorstel kreeg van het OM

  Loading data
 23. 23

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgbestuurders niet meewerken aan normering van hun topinkomens

  Loading data
 24. 24

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro's gaat naar overhead’

  Loading data
 25. 25

  Het lid Van Raak: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afluisterpraktijken in ons land

  Loading data
 26. 26

  Het lid Schouw: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Rechter: bed, bad, brood voor iedereen’

  Loading data
 27. 27

  Het lid Segers: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Gezag in een op vijf gemeenten ondermijnd door criminelen’

  Loading data
 28. 28

  Het lid Thieme: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over het aangekondigde beleid om in het hele land ganzen te gaan vergassen

  Loading data
 29. 29

  Het lid Geurts: brief van de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Afschaffen productschap levert mogelijk strafblad op’

  Loading data
 30. 30

  Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het gesjoemel met Cito-toetsen

  Loading data
 31. 31

  Het lid Van Klaveren: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht ‘Woede om actie Greenpeace’

  Loading data
 32. 32

  Het lid Keijzer: verzoek per ommegaande het onderzoek van de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank over de steekproef m.b.t. het verloop van de betalingen waar de staatssecretaris zich in zijn brief van 18 mei 2015 op beroept, naar de Kamer te sturen

  Loading data
 33. 33

  Het lid Krol: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Kwetsbare ouderen onnodig lang in ziekenhuis’

  Loading data