Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VSO over de stand van zaken centrale Wft-examinering (32 545, nr. 26)
9
VSO over uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (31 288, nr. 433)
10
VSO over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs (31 488, nr. 437)
11
VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen (31 524, nr. 243)
12
Afvoeren: op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het VAO Kiesrechtaangelegenheden van de agenda af te voeren
13
Opnieuw aan te houden moties

15
Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen’
17
Het lid Hachchi: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Dodelijk gif in vliegtuig’

18
Het lid Van Meenen: verzoek het dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs om te zetten naar een debat
19
Het lid Pieter Heerma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over honderden bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

20
Het lid Pechtold: verzoek het debat over de uitkomsten van de ingelaste Europese Top over bootvluchtelingen uit te breiden met de Europese agenda voor migratie en de spreektijden daarop aan te passen, voorafgegaan door een brief van de minister-president

22
Het lid Verhoeven: brief van de minister-president en de minister van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat de voor majesteitsschennis vervolgde activist per ongeluk opnieuw een boetevoorstel kreeg van het OM

23
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgbestuurders niet meewerken aan normering van hun topinkomens

24
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro's gaat naar overhead’

25
Het lid Van Raak: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afluisterpraktijken in ons land

26
Het lid Schouw: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Rechter: bed, bad, brood voor iedereen’

30
Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het gesjoemel met Cito-toetsen

32
Het lid Keijzer: verzoek per ommegaande het onderzoek van de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank over de steekproef m.b.t. het verloop van de betalingen waar de staatssecretaris zich in zijn brief van 18 mei 2015 op beroept, naar de Kamer te sturen

33
Het lid Krol: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Kwetsbare ouderen onnodig lang in ziekenhuis’