Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23 april 2015)

 5. 5

  Het lid Graus: dertigledendebat met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over illegale dierenhandel in Nederland

 6. 6

  Het lid Pechtold: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de uitkomsten van de ingelaste Europese Top over bootvluchtelingen

  Loading data
 7. 7

  Het lid Pechtold: verzoek ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor het debat over de uitkomsten van de onderhandelingen inzake bed, bad en brood

  Loading data
 8. 8

  Het lid Keijzer: rappel brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. de pgb’s

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Nispen: rappel brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de motie over de balies van het Juridisch Loket (31 753 nr. 94)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Hoogland: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’

  Loading data
 11. 11

  Het lid Omtzigt: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Financiën en van Algemene Zaken over het verzoek van de Nederlandse regering aan de Europese Commissie om alle documenten en briefwisselingen tussen Nederland en de Europese Commissie over de naheffing van 642 miljoen euro geheim te houden, ingezonden 14 april 2015

  Loading data