Plenair debat : Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte (33965) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

De vergadering is geweest

27 mei 2015
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data