Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

9 april 2015
14:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief Kamer:

  Loading data
 3. 3

  Overig:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging RvO:

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren (AO d.d. 08/04)

 7. 7

  VAO Noodhulp (AO d.d. 08/04)

 8. 8

  VAO Politie (d.d. 09/04)

 9. 9

  Correctie bij stemming over motie Bisschop c.s. 34166, nr. 17

 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Smaling: agendapunt over het bericht ‘Bijengif doodt veel meer insecten’ toevoegen aan het debat over het middel RoundUp

 13. 13

  Het lid Monasch: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Wonen en Rijksdienst over de rol van projectontwikkelaars bij het opkopen van serviceflats

  Loading data
 14. 14

  Het lid Vermeij: debat, voorafgegaan door een brief, met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten; Asscher boos op ING’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Pia Dijkstra: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de status van de zorghervorming

  Loading data