Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat naar aanleiding van de Europese Top van 19 en 20 maart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VSO over vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat de VVD de grenzen wil sluiten voor asielzoekers buiten de Europese Unie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data