Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 maart 2015
14:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  VAO Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties (AO d.d. 11/03)

 3. 3

  VAO (Informele) RBZ Handelsraad (AO d.d. 11/03)

 4. 4

  VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

 5. 5

  VAO Milieuraad (AO d.d. 04/03)

 6. 6

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Weyenberg: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het effect van de Wet Werk en Zekerheid op invalkrachten in het primair onderwijs, ingezonden 17 december 2014, uitstelbericht 21 januari 2015

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Weyenberg: brief van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat 150.000 euro aan subsidie door het Instituut Forum verkeerd is besteed

  Loading data
 9. 9

  Het lid Rudmer Heerema: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over de uitspraken van Eurocommissaris Timmermans over onnodige Nederlandse Natuurregels bovenop Europese regels

  Loading data
 10. 10

  Het lid Thieme: Interpellatie, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over het uitblijven van de AMvB melkveewet en de negatieve gevolgen van deze wet op milieu en dierenwelzijn

  Loading data
 11. 11

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS’

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Toorenburg: brief van de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Gerechtshof in Leeuwarden banen gaat verliezen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Klaver: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, met name voor mensen jonger dan 65 jaar, ernstig worden onderschat

  Loading data
 14. 14

  Het lid Merkies: brief van de minister van Financiën op het vandaag uitgebrachte voorstel door DNB om een grens te stellen aan de omvang van banken en deze brief te betrekken bij het debat over de agenda van de Europese Top volgende week

  Loading data