Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

 8. 8

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 05/02)

 9. 9

  VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02)

 10. 10

  VSO over het ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl (Kamerstuk 31 524, nr. 233)

 11. 11

  VAO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (AO d.d. 05/02)

 12. 12

  Het lid Oskam: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Moskee in Gouda mag er komen van college’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ellemeet: debat, nog voor het krokusreces in te plannen, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het kabinet met een alternatief komt voor de zorgwet

  Loading data
 14. 14

  Het lid Voordewind: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Ruim 2700 incidenten in Nederlandse asielcentra’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Bashir: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de fiscale voordelen rond groene projecten voor participanten die geld hebben gestoken in een maatschap leidt tot forse belastingteruggave maar dat zij vervolgens kunnen fluiten naar hun rendement en dat de Belastingdienst kan fluiten naar haar geld

  Loading data
 16. 16

  Het lid Smaling: rappel toegezegde brief naar aanleiding van motie 33 952 nr. 21; geen proefboringen schaliegas en dienaangaande vergunningen niet verlengen, te ontvangen voor het debat over de gaswinning in Groningen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Leijten: verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het rapport over de kwaliteit van verpleeghuizen naar de Kamer te sturen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Ouwehand: verzoek aanwezigheid van de vice-minister-president bij het debat over de gaswinning in Groningen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Merkies: reactie van het kabinet op de brief van de Algemene Rekenkamer waaruit blijkt dat er een gat ontstaat in de onafhankelijke externe controle op de toezichttaken van de ECB, te ontvangen voor de plenaire behandeling Uitvoeringswet Verordening Bankentoezicht (34 049)

  Loading data
 20. 20

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data