Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager het dertigledendebat over de JSF van de lijst af te voeren

 6. 6

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager het dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg van de lijst af te voeren

 7. 7

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager het dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid van de lijst af te voeren

 8. 8

  Afvoeren: op verzoek van de aanvrager het dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO van de lijst af te voeren

 9. 9

  VAO Vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

 10. 10

  Paardenhouderij (AO d.d. 28/01)

 11. 11

  Het lid Van Veldhoven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat er zoveel storingen zijn op het spoor

  Loading data
 12. 12

  Het lid Jasper Van Dijk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over nieuwe onthullingen rond chroomverf bij defensie

  Loading data
 13. 13

  Het lid Bontes: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de beveiliging van kwetsbare objecten n.a.v. de gewapende verstoring van het acht uur journaal op 29 januari 2015

  Loading data
 14. 14

  Het lid Bontes: vooraankondiging VAO Onderzoeken MH17 (AO d.d. 05/02, 18.00-22.00 uur), volgende week te houden

 15. 15

  Het lid Van Nispen: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over zijn brief (2015Z01608) waarin staat dat hij de motie Franken c.s. betreffende het niet door laten gaan van de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand, niet zal uitvoeren

 16. 16

  Het lid Bashir: brief van de staatssecretaris van Financiën over steeds terugkerende storingen bij de Belastingdienst bij aangiftemomenten

  Loading data
 17. 17

  Het lid Bashir: rappel brief van de regering voorafgaand aan het dertigledendebat over de Grenseffectentoets’

  Loading data
 18. 18

  Het lid Keijzer: verzoek het dertigledendebat over noodscenario's voor pgb-houders en de gevolgen daarvan, om te zetten naar een (snel te houden) debat, voorafgegaan door de audit uitgevoerd door Deloitte ter toetsing van de ICT bij de SVB

  Loading data
 19. 19

  Het lid Keijzer: verzoek om het dertigledendebat over het recht op zorg van de agenda af te voeren

 20. 20

  Het lid Dik-Faber: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de versobering en wachtlijsten bij wijkverpleging

  Loading data
 21. 21

  Het lid Schouw: dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat zware criminelen hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis gewoon voortzetten

 22. 22

  Het lid Graus: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Franse bazen willen KLM-verzet breken’

  Loading data
 23. 23

  Het lid Segers: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Korten op veiligheid is taboe’

  Loading data
 24. 24

  Het lid Klaver: verzoek het debat over belastingontwijking spoedig in te plannen en verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om een aantal stukken vertrouwelijk in te mogen zien

  Loading data
 25. 25

  Het lid De Graaf: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de laatste twee jaar minstens tien Syriëgangers bij het Nederlands consulaat in het Turkse Istanbul een tijdelijk reisdocument kregen en het bericht ‘Jihadist ontsnapt aan celstraf en zit bij IS

  Loading data
 26. 26

  Het lid Van Veldhoven namens het lid Pechtold: brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Milieu over berichten dat er geen eenheid is van kabinetsbeleid over de regels voor dieselrijders

  Loading data
 27. 27

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data