Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 november 2014
14:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO DigiD (AO d.d. 11/11)

 6. 6

  VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 8. 8

  Het lid Omtzigt: verzoek openbaarmaking van twee stukken met het oog op het debat over de naheffing van de EU; de Nederlandse kwaliteitsrapportage en de brief van de permanente vertegenwoordiging Brussel van 17 oktober 2014

  Loading data
 9. 9

  Het lid Bashir: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Wiebes informeert Kamer onvolledig over schepen’, te ontvangen voor de voortzetting van het Belastingplan 2015

  Loading data
 10. 10

  Het lid Schouw: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de controle op Europese subsidies, ingezonden 7 oktober 2014

  Loading data
 11. 11

  Het lid De Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘EU-hof: geen bijstand voor werkloze Roemeense’

  Loading data
 12. 12

  Het lid De Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS verontrustend’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Siderius: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de discrepantie tussen de uitspraken van de staatssecretaris dat elk kind dezelfde zorg houdt en de continuïteit van zorg gegarandeerd is en de uitspraken van jeugdzorgorganisaties dat dit niet het geval is

  Loading data
 14. 14

  Het lid Eijsink: voorzitter commissie van Buitenlandse Zaken, plenaire afronding in één termijn van het AO Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Afghanistan

 15. 15

  Het lid Van Vliet: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over inkomenspolitiek en de maatschappelijke gevolgen daarvan

  Loading data
 16. 16

  Het lid Knops: brief van de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het bericht Russische troepen vallen Oekraïne binnen

  Loading data