Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 november 2014
13:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)

 5. 5

  VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

 6. 6

  AFVOEREN: Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Peter Heerma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt

  Loading data
 10. 10

  Het lid Leijten: verzoek het debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen volgende week te agenderen

 11. 11

  Het lid Schouw: verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het feitenrelaas identiteitsfraude niet pas over zes weken te ontvangen maar reeds aanstaande maandag

  Loading data
 12. 12

  Het lid Omtzigt: interpellatiedebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over ‘Fundamentele tekortkomingen in Europese begroting’

  Loading data