Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)
5
VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)
6
AFVOEREN: Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK
9
Het lid Peter Heerma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt

10
Het lid Leijten: verzoek het debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen volgende week te agenderen
11
Het lid Schouw: verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het feitenrelaas identiteitsfraude niet pas over zes weken te ontvangen maar reeds aanstaande maandag

12
Het lid Omtzigt: interpellatiedebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over ‘Fundamentele tekortkomingen in Europese begroting’