Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

 6. 6

  VAO Examens in het onderwijs (AO d.d. 09/10)

 7. 7

  VAO BTW bij samenwerken gemeenten (AO d.d. 09/10)

 8. 8

  VAO ROC's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

 9. 9

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Dekken: fungerend voorzitter commissie Infrastructuur en Milieu, vooraankondiging VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet (ontwerpconcessies) (AO d.d. 15/10), nog vóór het herfstreces inclusief stemmingen

 12. 12

  Het lid Van Dekken: fungerend voorzitter commissie Infrastructuur en Milieu, vooraankondiging VAO Milieuraad (AO d.d. 15/10), nog vóór het herfstreces inclusief stemmingen

 13. 13

  Het lid Siderius: vooraankondiging VAO Transitie Wmo (AO d.d. 15/10), nog vóór het herfstreces inclusief stemmingen

 14. 14

  Het lid Graus: brief de staatssecretaris van Economische Zaken over een miljoenen fraude en onterecht verstrekte subsidies door het ministerie van Economische Zaken

  Loading data
 15. 15

  Het lid Geurts: verzoek het dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over bericht ‘Mestbeleid lijkt nutteloos voor het milieu’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Tongeren: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken over de uitvoering van de motie over een bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat (Kamerstuk 33 858, nr. 23), ingezonden 10 oktober 2014 (vraagnummer 2014Z17813)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Pechtold: brief van de minister-president over de ogenschijnlijk tegenstrijdige uitlatingen van bewindspersonen over een Europese humanitaire top, te ontvangen voor het debat over de agenda van de Europese Top

  Loading data
 18. 18

  Het lid Pechtold: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de gevolgen voor de Nederlandse grensregio’s van het nieuwe drugsbeleid van de regering van België, waarin bezit van cannabis wordt verboden, te ontvangen voor het debat over de agenda van de Europese Top

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Weyenberg: brief van de minister-president en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de premier "als burger" eenvoudigere CAO’s bepleit

  Loading data
 20. 20

  Het lid Berndsen-Jansen: vooraankondiging VAO Coffeeshopbeleid (AO d.d. 16/10), nog vóór het herfstreces inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Bisschop: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de actuele stand van zaken over de explosie van antisemitisme in Nederland

  Loading data