Plenair debat

STEMMINGEN (over de begroting voor 2015)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemming Begroting Algemene Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie
Stenogram
Download Stemming Begroting Wonen en Rijksdienst
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Provinciefonds
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Energie begroting Economische Zaken
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Koninkrijksrelaties
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Deltafonds
Stenogram
Download Stemming motie onderdeel Water begroting I&M
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Gemeentefonds
Stenogram
Download Stemming Begroting van de Koning
Stenogram
Download Stemming motie onderdeel Politie begroting van V en J
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stenogram
Download Stemming Begroting Staten-generaal
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuur en Milieu
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Economische Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemming Begroting BES-fonds
Stenogram
Download Stemming Begroting Binnenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemming Begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie
Stenogram
Download Stemming Begroting Financiën
Stenogram
Download Stemming motie MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Veiligheid en Justitie
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Defensie
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuurfonds
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Zaken

Te behandelen zaken

5
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015

9
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

13
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

16
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

19
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

21
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

22
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

24
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Energie van de begroting van EZ voor 2015

25
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

26
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

27
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015