Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

4
Brief derden:
7
AFVOEREN: Debat over passend onderwijs
8
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

10
Opnieuw aan te houden moties:

11
VSO inzake Humanitaire nood onder minderheden in Irak (Kamerstuk 23 432, nr. 389)
12
Inhandenstellingen:

13
Het lid Omtzigt: verzoek om het debat over de recente opmars van ISIS in Irak, spoedig te agenderen en een verzoek om ruimere spreektijden te hanteren en een brief

14
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over de sterk gedaalde dieselverkoop en het gat in de accijnsinkomsten van het kabinet

15
Het lid Van Gerven: vooraankondiging VAO Extra Landbouw- en Visserijraad op 5 september 2014 (AO d.d. 02/09), inclusief stemmingen, nog deze week te houden
17
18
Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief met de minister van Buitenlandse Zaken over de huidige stand van zaken met betrekking tot Israël en Gaza

19
Het lid Van Hijum: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Van der Laan wil overal opvang asielzoekers’

20
Het lid Bruins Slot: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van "Altijd Wat" over foute artsen

21
Het lid Klever: verzoek het debat over het functioneren van de NZa zo spoedig mogelijk te agenderen en verzoek om spoedige beantwoording lijst van vragen inzake het feitenrelaas over NRC publicatie Oogziekenhuis (Kamerstuk 31 016, nr. 68)

23
Het lid Van Haersma Buma: verzoek de minister-president uit te nodigen bij het debat over het bericht ‘Jihad-hooligans op ramkoers’ en de brief van de regering over Integrale Aanpak Jihadisme toe te voegen aan de agenda en verzoek om uitbreiding van de spreektijden en het debat over de stijding van het aantal meldingen van racisme van de agenda af te halen

24
Het lid Voordewind: verzoek uitbreiding van de spreektijd bij het debat over de uitkomsten van de Europese Raad