Plenair debat

Debat over de recente opmars van IS in Irak

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Debat over de recente opmars van IS in Irak
Stenogram
Download Recente opmars van IS in Irak

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat