Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging RvO:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota:

  Loading data
 7. 7

  Op nieuw aan te houden moties:

  Loading data
 8. 8

  VAO Problemen van Franchise-ondernemers (AO d.d. 12/06)

 9. 9

  VSO inzake Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (Kamerstuk 30 597, nr. 426)

 10. 10

  VAO Verspilling in de zorg (AO d.d. 05/06)

 11. 11

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Rog: brief van de ministers van Financiën, voor Wonen en Rijksdienst en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat hypotheekadviseurs zich ernstige zorgen maken over de gevolgen van het leenstelsel

  Loading data
 13. 13

  Het lid Bosma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een ongewenste megaprovincie

  Loading data
 14. 14

  Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de recente opmars van ISIS in Irak, de massa executies en het vluchten van grote groepen mensen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Nijboer: verzoek uitstel van het debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisering SNS Reaal