Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 juni 2014
13:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstel Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (AO d.d. 10/06)

 5. 5

  VAO Asielbeleid in relatie tot antihomowetgeving (AO d.d. 16/04)

 6. 6

  VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06)

 7. 7

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien

 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling blijft toenemen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Elias: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de NOS de samenvattingsrechten van het eredivisievoetbal voor de komende drie jaar heeft verworven, ingezonden 24 maart 2014, uitstelbericht 14 april 2014

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Toorenburg: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Samenwerking niet financieel straffen’

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Toorenburg namens Oskam: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Ojik: brief van de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het onderzoek dat de Europese Commissie start naar de belastingvoordelen die Nederlandse multinationals biedt

  Loading data