Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Bericht goedkope zorgverzekeringen uitsluitend voor buitenlandse werknemers
Stenogram
Download Stemming motie Versterking van governance in de praktijk
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondernemen, regeldruk en mvo
Stenogram
Download Stemmingen moties Ziekenhuiszorg/Behandelingsstop voor patiënten met genderdysforie
Stenogram
Download Stemmingen moties Aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied
Stenogram
Download Stemmingen moties Vmbo
Stenogram
Download Stemmingen moties Oost-Europeanen die hun zorgrekening niet betalen
Stenogram
Download Stemmingen moties JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015
Stenogram
Download Stemming brief Regels voor bedrijfspensioenfondsen
Stenogram
Download Stemmingen brief Rapport "Voorop in Europa"
Stenogram
Download Stemmingen moties Fraude in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Meerjarige Strategische Plannen 2014-2017
Stenogram
Download Stemmingen moties AWACS
Stenogram
Download Stemming brief Biologische productie
Stenogram
Download Stemming motie Burgerinitiatief Ziekte van Lyme
Stenogram
Download Stemming motie Staat van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen moties Gülenbeweging in Nederland
Stenogram
Download Stemming motie Telecommunicatie

Te behandelen zaken

13
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het rapport ‘Voorop in Europa – over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de Europese Unie’ van de rapporteur Democratische legitimiteit