Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
VSO over de wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden (25764, nr. 76)
6
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd
8
Het lid Lodders: verzoek uitstel stemmingen tot donderdag over de moties, amendementen en het wetsvoorstel over inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (33669), punten 13 en 14 op de stemmingslijst
9
Het lid Schouw: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het aanleggen van een database met reisgegevens van Nederlanders, ingezonden 18 maart 2014, uitstelbericht 9 april 2014, i.v.m. het AO Bescherming van persoonsgegevens 24 april 2014

10
Het lid Ouwehand namens het lid Thieme: vooraankondiging VAO RBZ-Handelsraad (AO d.d. 24/04), inclusief stemmingen
11
Het lid Van Tongeren: vooraankondiging VAO Windenergiegebieden (AO d.d. 24/04), inclusief stemmingen