Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)
7
Het lid Bosman: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken over het het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer
8
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris Economische Zaken over het mogelijk doorgaan van de bouw van een megastal in Grubbenvorst

9
Het lid Van Raak: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat gemeenten in financiële problemen komen in verband met decentralisaties
10
Het lid Lodders: brief van de staatssecretaris Economische Zaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), te ontvangen uiterlijk dinsdag 12.00 uur met het oog op de behandeling van de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669)

11
AFVOEREN: Dertigledendebat over de Nederlandse afvaardiging naar de Winterspelen in Sotsji
12
Opnieuw aan te houden moties