Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

6
VAO NVWA (AO d.d. 06/02)
9
Het lid Roemer: verzoek om het dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek zo spoedig mogelijk in te plannen, voorafgegaan door een brief

10
Het lid Van Nieuwenhuizen-Wijbenga: verzoek als voorzitter commissie van Financiën debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32013, nr. 35)
11
Het lid Klaver: hoofdlijnendebat, voorafgegaan door een brief met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs

12
Het lid Smaling: brief van de ministers van Financiën, van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bericht dat gemeenten op grote schaal gebruik maken van boekhoudtrucs om verliezen op hun grondposities te verhullen

14
Het lid Hachchi: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd
15
Het lid Van Meenen: verzoek uitstel stemmingen, punt 5 en 6 op de stemmingslijst, en heropening van het debat over de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES
16
Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het St. Antonius Ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd heeft gekregen wegens niet correct declareren en verzoek om dit onderwerp samen te voegen met het debat over fraude in Nederland