Plenair debat : VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 18/12)

De vergadering is geweest

19 december 2013
17:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data
Naar boven