Plenair debat : STEMMINGEN

De vergadering is geweest

19 december 2013
18:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Internationalisering in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VSO Antibioticaresistentie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2014

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een profielschets en advertentietekst voor de nieuw te benoemen Nationale ombudsman

  Loading data
 6. 6

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de waarneming van het ambt van Nationale ombudsman

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Externe Veiligheid / Handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Huisvesting EU-arbeidsmigranten

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Persoonsgebondenbudget

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VSO Financieel besluit handelsregister 2014

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2013

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van onder meer de Mediawet 2008

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing gebouwen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Nationale implementatie GLB

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO (Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en –Extremisme

  Loading data
 25. 25

  Brief van het Presidium over de Toekomst-en onderzoeksagenda Tweede Kamer

  Loading data
 26. 26

  Brief van het Presidium over het onderzoeksvoorstel van de tijdelijke commissie Fyra

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

  Loading data
 28. 28

  Brief van het Presidium over het verbreden van de onderzoeksopdracht van de Tijdelijke commissie herziening Wet op de parlementaire enquête

  Loading data
 29. 29

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over privéklinieken in de geestelijke gezondheidszorg en marktwerking

  Loading data
Naar boven