Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

5
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

6
VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 4/12)
7
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat ProRail 15% van de banen gaat schrappen
8
Opnieuw aan te houden moties

10
Het lid Klein: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Helft 55-plussers lang zonder werk’

13
Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad 16-17 december (AO d.d. 12/12), nog deze week, inclusief stemmingen
14
Het lid Bontes: verzoek het debat over het proefverlof van Volkert van der G. te agenderen voor 1 februari 2014, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16
Het lid Dikkers: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat VION in Boxtel wel met vlees fraudeerde