Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming brief Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Grondstoffen en afval
Stenogram
Download Stemmingen moties Kruissubsidie bij NS-dochter Qbuzz
Stenogram
Download Stemmingen moties Sport en Bewegen
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Koninkrijksrelaties
Stenogram
Download Stemmingen moties Media
Stenogram
Download Stemming motie Water
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Milieu
Stenogram
Download Stemming brief Rapporteur democratische legitimiteit
Stenogram
Download Stemmingen moties Ov, taxi en ov-chipkaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondernemen voor ontwikkeling
Stenogram
Download Stemmingen moties Diplomatie en postennetwerk
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugdzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemming motie Internationale Veiligheidsstrategie
Stenogram
Download Stemmingen moties Budget Internationale Veiligheid
Stenogram
Download Stemming motie Belastingdienst
Stenogram
Download Stemming aangehouden motie begroting Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Maatschappelijke organisaties en ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Wonen en Rijksdienst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

7
Moties ingediend bij het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2014

8
Moties ingediend bij het notaoverleg over Ondernemen voor ontwikkeling

12
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

13
Moties ingediend bij het notaoverleg over het Budget Internationale Veiligheid

15
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014

18
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

19
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014

20
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

21
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

23
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014