Plenair debat

Debat over de gaswinning in Groningen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Gaswinning in Groningen
Sprekerslijst
Download Debat over de gaswinning in Groningen

Te behandelen zaken

8
Moties ingediend tijdens het debat