Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefwetgeving:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 05/09)

 7. 7

  Het lid Van Tongeren: brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over de ongezonde lucht in grote steden

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Tongeren: verzoek om een Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord in te plannen (met de ministers van Economische Zaken, van Wonen en Rijksdienst en van Financiën)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Keijzer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan in plaats van naar de kern-AWBZ

  Loading data
 10. 10

  Het lid Siderius: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking

 11. 11

  Het lid Potters: debat, voorafgegaan door een brief van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid

  Loading data
 12. 12

  Het lid Dik-Faber: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gemeenten in 2014 waarschijnlijk nog niet gekort worden op de budgeten voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, te ontvangen voor het dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Segers: brief over het bericht ‘Officieren defensie zeggen minister de wacht aan’

  Loading data
 14. 14

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  AFVOEREN: Debat over spoorveiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

Naar boven