Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

16 april 2013
15:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet verhuurderheffing

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet verhuurderheffing

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij het VAO Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Leraren en lerarenopleidingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Uitbreiding bindend studieadvies

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het VAO Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  De brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de voorstellen uit het vierde EU-spoorpakket

  Loading data
 11. 11

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2012

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Discriminatieonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de overeenstemming over de steun aan Cyprus

  Loading data
 17. 17

  Brief van het Presidium over het plan van aanpak van de tijdelijke commissie Woningcorporaties inzake een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Ontwikkelingen moskee-internaten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Wijzigingswet kinderopvang 2013

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Motie ingediend bij Wet basisregistratie personen

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht “Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VAO Grondverkoop

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het debat over de Q-koorts

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij de Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen

  Loading data
 34. 34

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer ten behoeve van de Conferentie van Voorzitters van Europese Parlementen van 21-23 april 2013 in Nicosia

  Loading data