Plenair debat : Debat over het terugbrengen van de Benelux trein naar Brussel

De vergadering is geweest

28 februari 2013
10:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data