Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

19 december 2012
13:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 8. 8

  VAO Biobrandstoffen (AO d.d. 13/12)

 9. 9

  Het lid Leijten: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de salarishalvering van het personeel in het LangeLand ziekenhuis

  Loading data
 10. 10

  Het lid Schouten: brief van het kabinet met een reactie op de cijfers uit de decemberraming van het CPB

  Loading data
 11. 11

  Het lid Voortman: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Pensioengeld belegd in kernwapens”, ingezonden 6 november 2012

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Ojik: brief van de minister-president over het informatiedossier over dhr. Verdaas dat de provincie Gelderland heeft gestuurd naar de formateur

  Loading data
 13. 13

  Het lid Schouw: brief met daarin het verzoek om nadere informatie over de kwestie staatssecretaris Weekers en beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen terzake

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Bommel: brief van de minister van Buitenlandse Zaken met daarin opheldering over de berichtgeving van de Patriot-systemen Turkije

  Loading data