Te behandelen zaken

 1. 1

  Afschriften van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en van de aan de verkenner, informateurs en formateur toegezonden brieven, nota’s en adviezen

  Loading data
 2. 2

  Effecten regeerakkoord (koopkrachtontwikkeling)

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen over de koopkracht

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding PBL-rapport "Analyse van de milieu- en natuureffecten van Bruggen slaan" inzake doorrekening regeerakkoord

  Loading data
 5. 5

  Antwoord van het CPB op het verzoek van het lid Dijkgraaf om zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in de effecten van het regeerakkoord op de marginale tarieven

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen debat Regeringsverklaring (compleet exemplaar))

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data