Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  VAO OS bedrijfsleveninstrumentarium (AO d.d. 02/07)

 5. 5

  VAO Wmo (AO d.d. 28/06)

 6. 6

  VAO Aanvulling artikel 100 piraterijbestrijding (AO d.d. 02/07)

 7. 7

  VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 28/06)

 8. 8

  VAO Regeldruk en ondernemen (AO d.d. 28/06)

 9. 9

  VAO Centraal orgaan opvang asielzoekers (AO d.d. 28/06)

 10. 10

  VAO MIRT (AO d.d. 28/06)

 11. 11

  VAO Mondzorg (AO d.d. 28/06)

 12. 12

  VAO BES-eilanden (AO d.d. 28/06)

 13. 13

  Het lid Pechtold: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president, de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de resultaten van de Europese top

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat er onmiddellijk een verbod op landbouwgif moet worden ingesteld omdat het oppervlaktewater ernstig vervuild is (Trouw, 2 juli 2012) (te ontvangen voor het AO Water van 4 juli)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Voordewind: uitstel stemmingen en brief van het kabinet over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees Sprekende Christenen in Turkije (33195)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Eijsink: brief, met het oog op een debat, van de minister van Defensie over het bericht van een geheime lobby voor de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Karabulut: uitstel stemmingen bij punt 8 op de stemmingslijst over de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769)

 18. 18

  Het lid Braakhuis: brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat de minister ‘in strijd met de Telecommunicatiewet’ het kavel A7 zou willen veilen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Gent: vooraankondiging VAO Positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar (AO d.d. 05/07)

 20. 20

  Het lid Kuiken: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de gemeente Utrecht overlastgevende scooterrijders niet harder mag aanpakken

  Loading data
 21. 21

  Het lid Kuiken: rappel brief van de staatssecretaris van Financiën over uitwerking van de forenzentax uit het Kunduzpakket

  Loading data
 22. 22

  Het lid El Fassed: vooraankondiging VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/07) en het VAO Voortgang vervanging F-16 (AO d.d. 05/07)

 23. 23

  Het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waarom de staatssecretaris nog geen besluit heeft genomen inzake MKZ Kootwijkerbroek

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van Toorenburg: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Denise Schouten een onnatuurlijke dood is gestorven

  Loading data
 25. 25

  Het lid Snijder-Hazelhoff: uitstel van de stemming en brief van het kabinet over de gewijzigde motie-Ouwehand over het compenseren van slachtoffers van Q-koorts

  Loading data
 26. 26

  Het lid Taverne: verzoek uitstel stemmingen tot donderdag bij punt 21 op de stemmingslijst over het voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874) (R 1818)

 27. 27

  Het lid Agema: rappel brief van het kabinet over het bericht ‘Nieuwe vorm van ouderenzorg pakt slecht uit’, te ontvangen voor het AO Toekomst van de AWBZ van 04/07)

  Loading data
 28. 28

  Het lid Agema: verzoek spoedige beantwoording van schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verplicht thuis wonen in plaats van in een verzorgingshuis slecht uitpakt bij een proef in Neede, ingezonden 21 juni 2012 (vraagnummer 2012Z12550), ook te ontvangen voor het AO Toekomst van de AWBZ van 04/07)

  Loading data
 29. 29

  Het lid Monasch: vooraankondiging VAO Woningcorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel

 30. 30

  Het lid Schouten: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32873)

 31. 31

  Het lid Klijnsma: verzoek uitstel stemmingen over moties ingediend bij het VAO Erfgoed en monumenten

 32. 32

  Het lid Dikkers: vooraankondiging VAO Energie

 33. 33

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Afvoeren van de agenda: het debat over het dreigend faillissement van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk

 35. 35

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data