Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende initiatieven:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  VAO Declaraties bewindspersonen en topambtenaren (AO d.d. 21/06)

 6. 6

  VAO Zenderen (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (AO d.d. 21/06)

 7. 7

  VAO Asiel en terugkeer (AO d.d. 20/06)

 8. 8

  VAO Personeel (AO d.d. 20/06)

 9. 9

  VAO Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur (AO d.d. 21/06)

 10. 10

  Het lid Van Gerven: verzoek uitstel re- en dupliek van de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002)

 11. 11

  Het lid Pechtold: brief van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de uitgelekte toekomstvisie van 10 Europese ministers van Buitenlandse Zaken (te ontvangen voor het debat aanstaande woensdag over de komende Europese top)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Hamer: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat hij opnieuw probeert illegalen die onderwijs mogen volgen hun stage en daarmee hun diploma, te onthouden, ondanks eerdere rechterlijke uitspraken

 13. 13

  Het lid Hamer: brief van de minister-president en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over zijn uitspraken over het terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvang

  Loading data
 14. 14

  Het lid Arib: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat één katholieke geestelijke verantwoordelijk was voor de dood van tientallen zwakzinnige jongens in Heel

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de stijgende kosten van waterzuivering door het gebruik van chemicaliën

  Loading data
 16. 16

  Het lid Ouwehand: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de door de Provincie Groningen afgegeven vergunning voor de RWE kolencentrale in de Eemshaven en de uitspraken van de gedeputeerde hierover

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ouwehand: rappel brief over de stevige inzet voor het IWC64 met daarbij het nieuwe voorstel om de beschermingsbevoegdheden van het IWC uit te breiden naar alle walvisachtigen, zoals verzocht per motie 33000-XIII, nr. 181

  Loading data
 18. 18

  Het lid Lodders: uitstel stemmingen over moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Landbouw en Natuur van Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

 19. 19

  Het lid Agema: vooraankondiging VAO Mondzorg (AO d.d. 28/06)

 20. 20

  Het lid Koopmans: vooraankondiging stemmingen volgende week over de Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135)

 21. 21

  het lid Heijnen: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over zijn inzet en resultaat bij het overleg in de NAVO naar aanleiding van de spanningen tussen Syrie en Turkije

  Loading data
 22. 22

  Inhandenstelling

  Loading data