Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 juli 2012
13:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Financieel toetsingskader pensioenen (AO d.d. 04/07)

 7. 7

  VAO Sudan (AO d.d. 04/07)

 8. 8

  VAO Toekomst AWBZ (AO d.d. 04/07)

 9. 9

  VAO Water (AO 04/07)

 10. 10

  VAO Stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren (AO 05/07)

 11. 11

  Het lid Berndsen: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de motie 21501-30, nr. 288 over het auteursrechtbeleid, nu het ACTA-verdrag is afgewezen in het Europarlement

  Loading data
 12. 12

  Het lid Koppejan: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 13. 13

  Het lid De Roon, voorzitter cie V&J: vooraankondiging VSO JBZ-Raad van 19-20 september 2012 na het reces

  Loading data
 14. 14

  Het lid Monasch: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Bouw zit muurvast’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Schouw: verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het Wetsvoorstel dat voorziet in het wijzigen van de voorwaarden voor wijziging van het geslacht in de geboorte akte, zo snel mogelijk naar de Kamer te zenden

  Loading data
 16. 16

  VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/07)