Plenair debat : Debat over het akkoord over de begroting voor 2013

De vergadering is geweest

29 mei 2012
15:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Debat over het akkoord over de begroting voor 2013

  Loading data
 2. 2

  Commentaar van het FNV op het Lenteakkoord

 3. 3

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en overzicht voorstellen voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data