Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 september 2010
13:30 - 10:49 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Afvoeren van de stand van werkzaamheden ivm het verstrijken van de termijn

  Loading data
 3. 3

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende verdragen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de komende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Gesthuizen: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten dat de vakbonden definitief gestopt zijn met onderhandelingen met postbedrijven Sandd, Selektmail en VSP

  Loading data
 7. 7

  Het lid Ten Broeke, voorzitter cie Verkeer en Waterstaat: verzoek afvoeren debat Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten (32289)

 8. 8

  Het lid Weekers: uitstel voortzetting Algemene Financiële Beschouwingen tot 16.30

 9. 9

  VAO Verkeersveiligheid/CBR/landbouwverkeer (AO d.d.19/05)

 10. 10

  Afvoeren van het spoeddebat over dioxine in paling van de agenda

 11. 11

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data