Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

18 mei 2010
15:15 - 1:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: motie ingediend bij het VSO Kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES)

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Regels met betrekking tot het geldstelsel van de open¬bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (Wet geldstelsel BES)

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: motie ingediend bij de Wet geldstelsel BES

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteitszorg Cure

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO HWW Zorg in Den Haag

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemming: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data