Plenair debat : VAO Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's (AO d.d. 22/04)

De vergadering is geweest

22 april 2010
19:45 - 22:52 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data