Plenair debat : Hamerstuk: Wijz. Warenwet houdende continuering van artikel 25a van de Warenwet en regels inzake de bekostiging van in dat artikel bedoeld toezicht (32 332)

De vergadering is geweest

22 april 2010
10:14 - 22:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijz. Warenwet houdende continuering van artikel 25a van de Warenwet en regels inzake de bekostiging van in dat artikel bedoeld toezicht (32 332)

    Loading data