Plenair debat : Initiatiefwetsvoorstellen-Kant; Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning (31347, 31353 en 31375) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

18 mei 2010
16:00 - 9:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Initiatiefwetsvoorstellen-Kant; Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning (31347, 31353 en 31375)

    Loading data

    Loading data

    Loading data