Plenair debat : Initiatieven-Kant; Wijz. Wmo i.v.m. de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en i.v.m bekostiging van het gemeentelijk beleid (31 347, 31 353, 31 375) (antw 1e termijn)

De vergadering is geweest

3 februari 2010
10:15 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

  Loading data