Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 december 2009
15:00 - 2:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid De Krom: brief van de ministers van Justitie, voor Wonen, Wijken en Integratie en voor Jeugd en Gezin over de brief (d.d. 15 december 2009) van het College van B&W van Den Haag over kinderen die worden mishandeld bij koranlessen in de moskee met inbegrip van antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Karabulut en Fritsma

  Loading data
 3. 3

  Het lid Griffith: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 4. 4

  Het lid Langkamp: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Gerven: vooraankondiging VAO Q-koorts (AO d.d. 17/12)

 6. 6

  Het lid Van Miltenburg: vooraankondiging VAO Meavita (AO d.d. 17/12), nog donderdag te houden

 7. 7

  Het lid Heijnen: VAO Klokkenluiders (AO d.d. 16/12)

 8. 8

  Het lid Peters: spoeddebat met de ministers van Defensie en van Justitie over de Argos-berichtgeving over een standrechtelijke executie op 7 augustus 2002 in de omgeving van Kaboel, Afghanistan (naar aanleiding van onbeantwoorde schriftelijke vragen 2009Z18246 en 2009Z19963), nog heden op plenaire agenda