Donderdag 25 februari

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Winter meeting

Werkbezoek
Wenen  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Aanbieding en presentatie eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Aanbieding
Troelstrazaal
10:00 - 15:45 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding OV

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken Gymnich (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Antwoorden op vragen commissie overleg inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (TK 32847-717)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (30985-46)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Nader schriftelijk overleg inzake de antwoorden op vragen commissie over fiscaliteit

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Nader schriftelijk overleg inzake de antwoorden op vragen commissie over enkele ontvangen brieven over de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 17:00 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - Joint IPU-ASGP meeting on "The adaptation of parliaments in a time of pandemic" (on-line)

Vergadering

Periode

tot Toepassen